F24 - SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKATRONIK
/*Free */
ELEKTRONIK

F24 - SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKATRONIK

TEMPOH PENGAJIAN

24 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA2615, MQA/FA2559, MQA/FA2605

IKM TERLIBAT

TSYA Pekan, Beseri, Johor Bahru

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

 1. Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
 2. Lulus Matematik

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara.

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektronik: TIDAK RABUN WARNA

SINOPSIS PROGRAM

Program Sijil ini menawarkan latihan berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan mekatronik yang merangkumi bidang Elektronik, Mekanikal serta Komputer dengan tempoh pengajian selama 24 bulan (4 semester). Program ini fokus kepada teknologi terkini dalam industri automosi dan robotik dengan melibatkan pembelajaran kursus/modul seperti CAD, PLC, ProgrammingMicro-controller, Pneumatic, Hydraulic, Industrial Automation, Industrial Robotics System dan Mechatronics System Design di samping kursus teras yang lain. Graduan akan dilengkapi dengan kemahiran dalam kerja-kerja pemasangan dan membuat programming perkakasan pneumatik, hidraulik, dan elektronik di samping kerja-kerja selenggaraan berjadual dan baik pulih berdasarkan situasi sebenar di industri.

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1: Engineering Workshop, Electrical Principles, Engineering Drawing, Engineering Materials And Processing, Engineering Science 1 Technical Mathematics 1, E-technopreneur 1, English and Communications 1, Konsep Asas Islam, Asas Etika Dan Nilai, Co-Curriculum 1

Semester 2: Machine Tools Technology, Hydraulic  System Technology, Electronic Fundamental, Pneumatic and Electro-pneumatics Technology, Computer Aided Draughting, Technical Mathematics 2, E-technopreneur 2, English and Communications 2, Tasawwur Islam, Teori Etika Dan Konflik Moral, Co-Curriculum 2

Semester 3: Integrated System, Programmable Logic Controller, Machine Maintenance, Electrical Machine Technology, Final Year Project, Peradaban Islam, Masalah Dan Isu Moral, Pengajian Malaysia

Semester 4: Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Juruteknik di dalam industri pembuatan dan perkilangan atau agensi kerajaan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

 • Diploma Kejuruteraan Electronik (Robotik & Automasi) (MJII)
 • Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekatronik Industri (KKTM Balik Pulau)
 • Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Automasi Industri & Robotik) (KKTM Kuantan) 
 • Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekatronik (JMTI)
 • Diploma in CNC Precision Technology
 • Diploma in Engineering Technology (Industrial Design)
 • Diploma in Production Technology (Mould Technology)
 • Diploma in Production Technology (Tool & Die Technology)
 • Diploma in Engineering Technology (Manufacturing System)
 • Diploma in Product Design & Manufacturing
 • Diploma in Engineering Technology (Sheet Metal Fabrication & Product Development)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search