MAKLUMAT KONVOKESYEN

1.0 TARIKH
Konvokesyen Perdana Institusi Pendidikan MARA (Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM), Kolej Profesional MARA (KPM), MARA-Japan Industrial Institute (MJII) dan Institut Kemahiran MARA (IKM)) 2018 secara berpusat pada 24 Mac hingga 27 Mac 2019 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC).
2.0 GRADUAN YANG TERLIBAT
3.0 TEMPAT DAN TARIKH KONVOKESYEN
4.0 BAYARAN GRADUASI
5.0 PENGESAHAN KEHADIRAN DAN PROSES PENDAFTARAN
6.0 KAJIAN PENGESANAN GRADUAN
7.0 ETIKA PEMAKAIAN GRADUAN
8.0 PERATURAN MASUK TETAMU (IBU BAPA/PENJAGA)
9.0 PETA LOKASI PICC
10.0 SUSUNAN SIDANG

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search