B53 - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK BIOPERUBATAN (RADIOLOGI DAN PENGIMEJAN)
/*Free */
BIOPERUBATAN

B53 - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK BIOPERUBATAN (RADIOLOGI DAN PENGIMEJAN)

TEMPOH PENGAJIAN

30 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA3944

KKTM TERLIBAT

Ledang

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

              DAN

        LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)  

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul 

SYARAT KEMASUKAN LAIN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

             ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan sekurang-kurangnya memiliki PT3.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL (A))

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektronik Bioperubatan: TIDAK RABUN WARNA

SINOPSIS PROGRAM

Program ini mengkhususkan pengetahuan dan kepakaran dalam mengendali dan menyelenggara alatan, instrumen, mesin dan perkakasan bagi peralatan perubatan yang menggunakan radiasi seperti x-ray, sinar gamma, gelombang bunyi frekuensi tinggi dan medan magnet untuk radiasi tidak mengion bagi penghasilan imej organ dan bahagian dalaman lain badan pesakit sebagai bahan diagnostik.

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Fundamental Of Electric Circuit, Engineering Physics, Digital Electronics, Electronics Workshop Practice, English For Communication 1,  Perspektif Islam, Teori Etika Dan Amalan Moral, Mathematics for Engineers 1, Co-Curriculum 1, Basic Electronics, Basic C Programming, The Human Systems, Electric Circuits Analysis, Electronics Devices & Circuit, Principle Of Physiological Signals, Islam Kontemporari, Masalah dan Isu Moral, Start-Up Enterprise, Mathematics for Engineers 2, English For Communication 2, Co-Curriculum 2  

Tahun 2: Project Methodology, Biomedical Instrumentation, Introduction To Diagnostic & Therapeutic Devices, Combinational and Sequential Logic,  Microcontroller, Mathematics For Engineers 3, Digital Enterprise, Biomedical Engineering Management, Radiation Safety And Awareness, Introduction To Radiology And Imaging, Pengajian Malaysia, Medical Physics, Non-Ionizing Radiation Devices, Ionizing Imaging Devices, Advanced Imaging Devices, Final Year Project

Tahun 3: Industrial Training

PROSPEK KERJAYA

Ahli Teknologi Kejuruteraan Bioperubatan/ Eksekutif, Ahli Teknologi Servis Bioperubatan/ Eksekutif, Jurutera Servis Bioperubatan/ Ahli Teknologi Keselamatan/ Ahli Teknologi Kalibrasi/ Eksekutif Kekompetenan Tahap 2, Usahawan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik Perubatan (UniKL BMI)
  • Biomedical Engineering BEng (University of Strathclyde Glasgow)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search