M56 - DIPLOMA KEJURUTERAAN PEMBUATAN (TEKNOLOGI & PROSES)
/*Free */
MEKANIKAL PEMBUATAN

M56 - DIPLOMA KEJURUTERAAN PEMBUATAN (TEKNOLOGI & PROSES)

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA0640

KKTM TERLIBAT

Kuantan

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

              DAN

        LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)  

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul 

SYARAT KEMASUKAN LAIN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

             ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dengan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dan dengan sekurang-kurangnya memiliki PT3.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL (A)) 

SINOPSIS PROGRAM

Program ini memberi tumpuan kepada kejuruteraan pembuatan dan teknologi pemprosesan yang telah dibangunkan dan digunakan oleh industri. Sebagai contoh, proses pemesinan termaju, bahan termaju, pembuatan pesat, teknologi CNC, kejuruteraan jitu dan nanoteknologi. Pelajar juga akan didedahkan kepada jenis-jenis proses yang terlibat dalam penghasilan produk serta senario pemprosesan produk sedia ada di pasaran semasa. Malahan juga, pelajar diperkenalkan kepada penggunaan teknologi terkini dalam penghasilan produk yang lebih kreatif dan inovatif.

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Engineering Graphics and CAD, Metrology, Engineering Materials, Engineering Mechanics ,Co-Curriculum 1, English For Communication 1, Perspektif Islam, Solid Mechanics, Manufacturing Processes, Programmable Logic Controllers, Teori Etika Amalan Moral, Thermo-Fluid, CAD/CAM Mathematics For Engineers 2, Start-Up Enterprise, Co-Curriculum 2, English For Communication 2

Tahun 2: CNC Programming and Machining, Fundamental Pneumatic & Hydraulic, Sheet Metal Technology, Plastic Processing Technology, Project Proposal ,Casting Technology, Digital Enterprise, Production Tooling, Quality Assurance, Joining Technology, Multi Axis Machining, Advanced Machining, Final Year Project, Engineering Mathematics 3, Islam Kontemporari, Masalah Dan Isu Moral, Manufacturing Management, Industrial Safety, Health and Environment,  Pengajian Malaysia. Industrial Training

PROSPEK KERJAYA

Penolong Jurutera di industri pembuatan, Penyelia Operasi Mesin dalam bidang pemesinan logam, Pembantu Jurutera Peralatan, Penyelia Operasi dalam bidang pengeluaran perindustrian mesin, Pengaturcara CNC, Pereka CAD/CAM, Penganalisis dan Pereka Sistem CAE, Pereka Sistem Automasi, Usahawan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  •  Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan  Pembuatan (Proses dan Teknologi) dengan Kepujian (UTEM)
  •  Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Pembuatan) (UniMAP)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search