Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia

Usaha kerjasama dengan MARA:

Sejak bermulanya program eUsahawan pada tahun 2015, MARA merupakan salah satu rakan strategik utama MDEC dalam memperjuangkan usaha ini. Sehingga kini, pencapaian usahasama ini termasuk 350 tenaga pengajar telah dipilih,lebih 10,000 pelajar telah didedahkan kepada keusahawanan digital dan hasil jualan sebanyak RM3.3 juta telah diraih oleh para usahawan.
PROGRAMME:
  • E-Entreprenuer, e-Rezeki and E-commercebootcamp
CENTRE:
  • All KKTM, MJII & IKM
COLLABORATION CONTENT:
  • Curriculum Revision
  • Training of Trainers (ToT) 105 Lecturers & Staffs
  • Clinic eEntrepreneurs involving 2,016 students
  • Active in online business
  • Sponsored by MDEC approx: RM1million
  • Training Infosys Apps Programming

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search