KNX SKILLS DEVELOPMENT CENTRE SDN BHD

KSDC telah melatih ramai tenaga pengajar serta pelajar-pelajar dari institusi di bawah MARA dalam bidang yang berkaitan bagi memastikan pendidikan dan latihan di KKTM, MJII dan IKM sentiasa dikemaskini dengan perkembangan industri semasa. Banyak peluang yang boleh diusahakan bersama antara KSDC dan MARA dalam latihan dan juga dalam bidang kemahiran khususnya dalam bidang elektrikal untuk masa hadapan.
PROGRAMME:
  • Industry Centre of Excellence in Internet of Thing (Smart Building)
CENTRE:
  • KKTM PJ, KL and TSYA
COLLABORATION CONTENT:
  • Establishment of CoVE centre in |oT Technology in KKTM PJ
  • Training of ToT

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search