KKTM LENGGONG, PERAK

Seminar Analisis Sains HALAL

Sektor: Industri Halal (Rujuk NOSS m/s 183) | Sub Sektor: Pengeluaran dan Proses (Rujuk NOSS m/s 184)

Pengenalan Kursus: Konsep Halalan Thoyyiban (Halal lagi Baik) dan konsep Haram menurut perspektif Sains dan Syariah. 

Potensi Pekerjaan: Pegawai Hubungan HALAL, Auditor HALAL | Potensi Gaji: RM1,200 - RM5,000

Hasil Pembelajaran: Mengenai industri Halal termasuklah pasaran Halal, prospek dan asas urusniaga Islam.

Hubungi: Ismaily Bin Isrorudin | ismaily@mara.gov.my| 05-7510007

Seminar Pengaplikasian Teknologi Dalam Industri Herba
Seminar HACCP
Kursus Pengaplikasian Teknologi 'Spray Dryer' Dalam Industri Herba
Kursus Pengaplikasian Teknologi 'Vacuum Bed Dryer' Dalam Industri Herba

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search