IKM SUNGAI PETANI, KEDAH

Institut Kemahiran MARA Sungai Petani                              
Jalan Badlishah,                                                   
08000 Sg. Petani, Kedah.
Tel   : 04-4212382
Faks : 04-4218432
Laman Web : http://sgpetani.ikm.edu.my/

Program yang ditawarkan:
Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan
Sijil Teknologi Kejuruteraan Lukisan Struktur
Sijil Teknologi Bekalan Air dan Pembentungan
Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektronik Gunaan
Diploma Kompetensi Elektik (Domestik dan Industri)
Diploma Teknousahawan Upholsteri
Diploma Pengeluaran Perabot
Diploma Senibina Penyeliaan Tapak
Diploma Rekabentuk Pengiklanan Digital

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search