IKM BESERI, PERLIS

 Institut Kemahiran MARA Beseri                 
 Km. 14, Jalan Kaki Bukit                
 02400 Beseri, Perlis.
 Tel   : 04-9384021 / 4022
 Faks : 04-9384023
 Laman Web : http://beseri.ikm.edu.my/

 Program yang ditawarkan:

Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri) 
Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik 
Sijil Teknologi Kejuruteraan Penyamanan Udara dan Penyejukan 
Sijil Teknologi Kejuruteraan Marin
Diploma Teknologi Automotif
Diploma Kompetensi Elektrik (Pendawai PW4)
Diploma Kompetensi Kimpalan

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search