M14 - SIJIL TEKNOLOGI KIMPALAN
/*Free */
MEKANIKAL PEMBUATAN

M14 - SIJIL TEKNOLOGI KIMPALAN

TEMPOH PENGAJIAN

24 Bulan (Sepenuh Masa)

IKM TERLIBAT

Jasin, Kuala Lumpur, TSYA Pekan, Kuching

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau yang setara

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara.

LULUSAN GIATMARA

Lulus Sijil Profesional GIATMARA dalam bidang berkaitan.

*Syarat tambahan:TIDAK RABUN WARNA

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kimpalan yang meliputi perkara-perkara seperti asas kimpalan, keselamatan dalam kimpalan, asas blueprint dan kaedah-kaedah Ujian Tanpa Musnah (NDT). Graduan juga akan berkemahiran untuk melakukan Kimpalan Arka Logam Berperisai (SMAW), Kimpalan Arka Tungsten Gas (GTAW), Kimpalan Arka Logam Gas (GMAW) dan Kimpalan Arka Teras Flux (FCAW) berdasarkan keperluan dan situasi sebenar industri.

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1: Fundamental of Fabrication Technology, Shielded Metal Arc Welding 1, Workshop Practices, Engineering Drawing, Mathematics, Entrepreneurship 1, Communicative English 1, Konsep Asas Islam, Asas Etika dan Nilai, Co-Curriculum 1

Semester 2: Gas Metal Arc Welding, Shileded Metal Arc Welding 2, Visual Welding Inspection, Fabrication Technology, Computer Aided Design, Entrepreneurship 2, Communicative English 2, Tasawwur Islam, Teori Etika dan Konflik Moral, Co-Curriculum 2

Semester 3: Shielded Metal Arc Welding 3, Gas Tungsten Arc Welding, Fundamental of Non-Destructive Test, Welding Metallurgy, Final Year Project, Peradaban Islam, Masalah dan Isu Moral, Pengajian Malaysia

Semester 4: Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Jurukimpal, Pemeriksa Kimpalan Visual, Juruteknik dalam sektor awam dan swasta, Usahawan 

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

  • Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Rekabentuk (KKTM Pasir Mas)
  • Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimpalan (UniKL)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search