F22 - SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (INSTRUMENTASI)
/*Free */
ELEKTRONIK

F22 - SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (INSTRUMENTASI)

TEMPOH PENGAJIAN

24 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA2602

IKM TERLIBAT

Johor Bharu

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

  1. Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
  2. Lulus Matematik

DAN

Tidak Rabun Warna

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara DAN Lulus SPM. 

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektronik: TIDAK RABUN WARNA

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan elektronik yang merangkumi bidang instrumentasi yang melibatkan proses kawalan serta penggunaan peralatan instrumentasi. Graduan juga didedahkan dengan kemahiran asas elektronik seperti ciri-ciri dan fungsi litar elektronik, kegunaan peranti pengukuran serta cara menentukur instrumen elektronik. Pelajar akan berkemahiran untuk membaiki dan menyelenggara instrumen-instrumen yang menggunakan sistem analog, digital, pneumatik dan hidraulik serta pengaturcaraan. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian.

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1 : Electrical Principles, Analogue Electronics 1, Electronics Workshop, Engineering Drawing, Engineering Science 1, Technical Mathematics 1, Entrepreneurship 1, English and Communications 1,  Konsep Asas Islam, Asas Etika dan Nilai, Co-Curriculum 1

Semester 2: Measurement & Instrumentation 1, Digital Electronics 1, Analogue Electronics 2, Microcontroller System, Technical Mathematics 2, Entrepreneurship 2, English and Communications 2, Tasawwur Islam, Teori Etika dan Konflik Moral, Co-Curriculum 2

Semester 3: Measurement & Instrumentation 2, Digital Electronics 2, Electronic Installation and Troubleshooting, Electrical Machine Technology, Pneumatic and Electro-pneumatics Technology, Final Year Project, Peradaban Islam, Masalah dan Isu Moral, Pengajian Malaysia

Semester 4: Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Juruteknik dalam sektor awam dan swasta, Usahawan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke pringkat diploma di Institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (MJII, KKTM Ledang, KKTM

  Pasir Mas,Politeknik, UniKL, Universiti Awam)

• Higher National Diploma in Electronic Engineering (KKTM PJ)

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search