K02 - DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF (4WD)
/*Free */
AUTOMOTIF

K02 - DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF (4WD)

TEMPOH PENGAJIAN :

36 Bulan (Sepenuh Masa)

 

IKM TERLIBAT :

Kuching, Kota Kinabalu

 

SYARAT KELAYAKAN :

A. SYARAT KEMASUKAN SPM

     LULUS SPM dengan dua (2) Kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

 

B. SYARAT KEMASUKAN LAIN 

     LULUSAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) / INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM /SWASTA (ILKA/ILKS)

     LULUS Sijil Kejuruteraan/Teknologi Kejuruteraan/ Profesion Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.00

    ATAU

    LULUSAN SKM

    LULUS Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 2 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara

    ATAU

    LULUSAN SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA (SVM)

    • Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) Akademik sama atau lebih daripada 2.00.

    • Kepujian dalam Bahasa Melayu SVM Kod 1104.

    • PNGK Vokasional sama atau lebih daripada 2.67.

    • Kompeten semua modul vokasional.

 

SINOPSIS PROGRAM :

Program ini direkabentuk bagi melahirkan sumber manusia berpengetahuan dan cekap dalam teknologi automotif pacuan empat roda (4WD) yang berkebolehan dalam kemahiran teknikal bagi menyokong jurutera dan profesional lain yang terlibat dalam pembangunan, pembuatan dan ujian operasi, pemeriksaan dan penyelenggaraan sistem automotif (4WD). Pelajar didedahkan dengan pengetahuan yang berkaitan, kemahiran praktikal dan teknikal dalam mendiagnosis, membaiki serta menaiktaraf/modifikasi kenderaan pacuan empat roda standard kepada off-Road. Kualiti kepimpinan yang cekap dan profesionalisme turut ditekankan. Pelajar digalakkan mempunyai sikap untuk mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat seiring perubahan teknologi automotif komersial terkini. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian

 

KANDUNGAN SILIBUS :

Tahun 1: Vehicle Technology 1, Engine Technology 1, Workshop Practice, Core Ability 1, Engineering Drawing, Mathematics A,

                  Penghayatan Islam, Moral dan Nillai murni, Communicative English 1, Co-curriculum 1, Automotive Air Conditioning

                  Technology, Vehicle Technology 2, Engine Technology 2, Automotive Electrical, Core Ability 2, Engineering Science,

                  Pengajian Malaysia, Co-curriculum 2

Tahun 2: Diesel Engine, Automotive Control System and  Diagnosis, Computer Aided Design, Hydraulic and Pneumatic System, 

                  Core Ability 3, Communicative English 2, 4WD Offroad Upgrade, Rules and Regulations Compliance Monitoring, 

                  Human Capital Requirements Coordination, Facilities and  Inventory Utilization Coordination 1, Core Ability 4,

                  Digital Entrepreneurship

Tahun 3: Final Year Project,  Radio and Communication, Business Strategy Implementation, Facilities and  Inventory Utilization

                  Coordination 2, Quality Customer Service Implementation, Latihan Industri

 

PROSPEK KERJAYA :

Penolong Jurutera, Penasihat Servis Kenderaan (4WD), Juruteknik dalam sektor awam dan swasta, Usahawan Teknikal dalam Servis dan Modifikasi Kenderaan (4WD)

 

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN :

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)Dengan Kepujian (UTHM)
  • Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Dengan Kepujian (UTeM)
  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal (Automotif) (UniKL MSI)
  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Penyelenggaraan Automotif (UniKL MFI)
  • Automotive Engineering BEng (Hons) (University of Surrey, UK)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search