N61 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PENYAMAN UDARA DAN PENYEJUKAN
/*Free */
MEKANIKAL SERVIS

N61 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PENYAMAN UDARA DAN PENYEJUKAN

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA5093

IKM TERLIBAT

Johor Bahru, Kuala Lumpur

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

              DAN

        LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)  

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul 

SYARAT KEMASUKAN LAIN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

             ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan sekurang-kurangnya memiliki PT3.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL (A))

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menyediakan pelajar dengan kebolehan praktikal serta teori dalam bidang teknologi kejuruteraan penyaman udara dan penyejukan. Sepanjang 36 bulan, pelajar perlu menjalani latihan dalam bidang penyaman udara dan penyejukan meliputi rekabentuk sistem, pemasangan, penyelenggaraan, pemasangan elektrik dan pengurusan projek. Program Persijilan Juruteknik Servis(CSTP) yang diiktiraf oleh Jabatan Alam Sekitar(JAS) turut akan disediakan kepada pelajar sebagai persijilan professional tambahan.

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Refrigeration and Air Conditioning Fundamental, Fabrication and Fitting, Basic Electricity, OSHA, Engineering Science, Engineering Mathematics 1, English for Communication 1, Perspektif Islam, Teori Etika dan Amalan Moral, Co-curriculum 1, Refrigeration and Air Conditioning Maintenance, Electrical for Refrigeration and Air Conditioning System, Refrigerant Certification Prepatory, Engineering Drawing, Engineering Mathematics 2, English for Communication 2, Pengajian Malaysia, Co-curriculum 2

Tahun 2: Industrial Refrigeration System, Thermodynamics, Residential Air Conditioning System, Islam Kontemporari, Refrigeration and Air Conditioning Motor Control, Vehicle Air Conditioning System, Masalah dan Isu Moral, Engineering Mathematics 3, Heat Transfer, Refrigeration Load Estimation and Equipment Selection, Air Conditioning LoadEstimation and Equipment Selection, Commercial Air Conditioning System, Project Proposal, Project Management, Technopreneurship 1

Tahun 3: Industrial Air Conditioning System, Electronic Fundamental, Testing Adjusting and Balancing, Final Year Project, M & E Drawing and Tendering, Technopreneurship 2, Industrial Training

PROSPEK KERJAYA

Juruteknik atau Pembantu Jurutera dalam Pembuatan Penyaman Udara, Penolong Jurutera untuk perunding dan firma kontraktor, Servis dan membaiki sistem penyaman udara, Usahawan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) (Penyamanan Udara dan Penyejukan Industri) (UniKL MFI)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search