M61 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL REKABENTUK
/*Free */
MEKANIKAL PEMBUATAN

M61 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL REKABENTUK

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA5105

KKTM TERLIBAT

Pasir Mas

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

              DAN

        LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)  

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul 

SYARAT KEMASUKAN LAIN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

             ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dengan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dan dengan sekurang-kurangnya memiliki PT3.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL (A)) 

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan  CGPA ≥ 2.50 

              ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan  2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan sekurang-kurangnya memiliki PT3.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL(A))

SINOPSIS PROGRAM

Program ini memberi tumpuan kepada pembangunan pelajar agar bersedia untuk bekerja di industri dengan meningkatkan pengetahuan dan kepakaran pelajar dalam bidang mekanikal, penyelidikan dan rekabentuk produk dengan cara yang kreatif dan inovatif. Program ini juga membuka peluang kepada pelajar untuk memulakan perniagaan sebagai teknousahawan.

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Engineering Drawing 1, Basic Workshop Practice, Engineering Science, OSHA, Engineering Mathematics 1, English for Communication 1, Perspektif Islam, Teori Etika dan Amalan Moral, Co-curriculum 1, Engineering Drawing 2, Computer Aided Drawing 1, Engineering Materials Fundamentals, Electrical Engineering Fundamentals, Engineering Mathematics 2,English for Communication 2, Pengajian Malaysia, Co-curriculum 2

Tahun 2: Thermo fluid Science, Computer Aided Drawing 2, Jig and Fixtures Design, M&E Services Technology, Statics and Dynamics,  Engineering Kontemporari, Masalah dan Isu Moral, Model Making Technique, Strength of Materials, Pneumatic and Hydraulics, Piping Process Drafting and Instrumentation, Project Proposal, Ergonomics, Manufacturing Process, Technopreneurship 1

Tahun 3: Piping Process Design, Machine Component Design, Pressure Vessel Design, Final Year Project, Technopreneurship 2, Industrial Training

PROSPEK KERJAYA

Pembantu Jurutera/Pembantu Teknikal dalam industri seperti pembuatan, minyak & gas, Perkhidmatan M & E dan Rekabentuk Produk, Usahawan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  •  Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Rekabentuk Produk) (UniMAP)
  •  Ijazah Sarjana Muda Teknologi  Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Produk) (UTeM)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search