C47 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBINAAN (PEMODELAN MAKLUMAT BANGUNAN)
/*Free */
AWAM

C47 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBINAAN (PEMODELAN MAKLUMAT BANGUNAN)

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA8765

KKTM TERLIBAT

Sri Gading

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

 1. Matematik 
 2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
 3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

              DAN

        LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)  

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul 

SYARAT KEMASUKAN LAIN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

             ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan sekurang-kurangnya memiliki PT3.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL (A))

SINOPSIS PROGRAM

Program ini bermatlamat memberi ilmu pengetahuan dan latihan teknikal dalam bidang ‘Building Information Modelling’. Ia merupakan satu inisiatif dalam menyediakakan graduan yang berkualiti dan bersedia memenuhi keperluan industri dari aspek teknikal, sahsiah dan profesionalisme. Antara kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah teknologi mekanikal dan elektrikal, teknologi pembinaan, teknologi hijau dan alam sekitar, serta latihan praktikal mengenai perisian BIM. Graduan daripada program ini bakal bergelar ‘BIM Modeller’ yang mampu membangunkan dan melaksanakan analisis ke atas model mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh industri, serta mengemaskini ‘Family’ dan model mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Graduan juga mampu menyediakan persembahan model tiga dimensi (3D) kepada pelanggan semasa proses mendapatkan kelulusan rekabentuk konsep dan menjana kuantiti daripada model yang disediakan oleh setiap disiplin.

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Construction Drawing, Construction Technology, Introduction to Mechanical and Electrical Technology, Construction Safety and Health, Technical Science, Engineering Mathematics 1, English for Communication 1, Teori Etika dan Amalan Moral, Perspektif Islam, Co-curriculum 1, Industrialized Construction Technology, Introduction to Building Information Modeling, Construction Materials, Engineering Science, Engineering Mathematics 2, English for Communication 2, Masalah dan Isu Moral, Islam Kontemporari, Co-curriculum 2

Tahun 2: Building Information Modelling Development, BIM Authoring Tool Studio 1, Structural Concrete Design Technology, Construction Survey, Engineering Mathematics 3, Pengajian Malaysia, Construction Detailing 1, BIM Authoring Tool Studio 2, Project Proposal, Green and Energy Efficient Buildings, Environmental Technology, Start-up Enterprise

Tahun 3: Construction Detailing 2, Project Integration, Final Year Project, Building Quantities and Estimating, Project Management, Digital Enterprise, Industrial Training

PROSPEK KERJAYA

BIM Modeller, Penolong Jurutera, Perunding Pasukan Reka Bentuk (Arkitek, Stuktur, dan M&E), Perunding BIM, Penyelaras Projek, Penyelia Projek, Kontraktor, Pemaju atau Usahawan dalam Industri Pembinaan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Pengurusan Pembinaan dengan Kepujian (UTHM)
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Perkhidmatan Bangunan & Penyenggaraan) dengan Kepujian (UTHM)
 • Bachelor of Vocational Education (Building and Constructions) with Honours (UTHM)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam/ Kejuruteraan Awam Persekitaran (UMP)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Kepujian) (UNITEN)
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Pengurusan Pembinaan dengan Kepujian (IUKL)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian (IUKL)
 • Bachelor of Technology (Hons) In Water & Wastewater (BTWW) (IUKL)
 • Bachelor of Engineering Technology (Hons) In Naval Architecture & Shipping (UniKL MIMET)
 • Bachelor of Engineering Technology (Hons) In Facilities Maintenance Engineering (UniKL MIMET)
 • Bachelor of Engineering Technology Air Conditioning (UniKL MFI)
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Kepujian) (Pembinaan) (UniMAP)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search