C45 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBINAAN (JALANRAYA DAN PENGANGKUTAN)
/*Free */
AWAM

C45 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBINAAN (JALANRAYA DAN PENGANGKUTAN)

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA0279

KKTM TERLIBAT

Sri Gading

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

 1. Matematik 
 2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
 3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

              DAN

        LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)  

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul 

SYARAT KEMASUKAN LAIN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

             ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan sekurang-kurangnya memiliki PT3.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL (A))

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan latihan berasaskan teori dan amali dalam bidang pembinaan untuk melahirkan tenaga kerja separa profesional mengikut keperluan industri pengangkutan. Pelajar-pelajar didedahkan dengan pemahaman dan kebolehan pengaplikasi pengetahuan dan skil dalam turapan dan pembinaan jalan raya, teknologi penyelenggaraan, pengurusan trafik, kejuruteraan lalulintas serta rekabentuk keselamatan jalan raya. Graduan lepasan kursus ini berpeluang untuk berkhidmat dalam mana-mana agensi jalan raya, industri pembinaan jalan raya, penyelenggaraan turapan dan jalan raya dan industri pengangkutan. Seterusnya pelajar akan dilatih menerusi projek lengkap yang mengaplikasikan teori dan teknik tersebut.

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Construction Drawing, Construction Technology, Introduction to Mechanical and Electrical Technology, Construction Safety and Health, Technical Science, Engineering Mathematics 1, English for Communication 1, Teori Etika dan Amalan Moral, Perspektif Islam, Co-curriculum 1, Industrialized Construction Technology, Introduction to Building Information Modeling, Construction Materials, Engineering Science, Engineering Mathematics 2, English for Communication 2, Masalah dan Isu Moral, Islam Kontemporari, Co-curriculum 2

Tahun 2: Highway Technology, Traffic Technology and Safety, Structural Concrete Design Technology, Construction Survey, Engineering Mathematics 3, Pengajian Malaysia, Road Geometric and Pavement Design, Highway Material and Construction, Project Proposal, Green Energy and Efficient Buildings, Environmental Technology, Start-up Enterprise

Tahun 3: Highway and Pavement Maintenance, Transportation Planning, Final Year Project, Building Quantities and Estimating, Project Management, Digital Enterprise, Industrial Training

PROSPEK KERJAYA

Penyelaras Projek, Penyelia, Kontraktor, Pemeriksa Projek, Pembantu Jurutera Jualan, Pembekal Bahan Bangunan, Usahawan 

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Pengurusan Pembinaan dengan Kepujian (UTHM)
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Perkhidmatan Bangunan & Penyenggaraan) dengan Kepujian (UTHM)
 • Bachelor of Vocational Education (Building and Constructions) with Honours (UTHM)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam/ Kejuruteraan Awam Persekitaran (UMP)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Kepujian) (UNITEN)
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Pengurusan Pembinaan dengan Kepujian (IUKL)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian (IUKL)
 • Bachelor of Technology (Hons) In Water & Wastewater (BTWW) (IUKL)
 • Bachelor of Engineering Technology (Hons) In Naval Architecture & Shipping (UniKL MIMET)
 • Bachelor of Engineering Technology (Hons) In Facilities Maintenance Engineering (UniKL MIMET)
 • Bachelor of Engineering Technology Air Conditioning (UniKL MFI)
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Kepujian) (Pembinaan) (UniMAP)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search