B55 - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK BIOPERUBATAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI)
/*Free */
BIOPERUBATAN

B55 - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK BIOPERUBATAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI)

TEMPOH PENGAJIAN

30 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA3945

KKTM TERLIBAT

Ledang

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

              DAN

        LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)  

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul 

SYARAT KEMASUKAN LAIN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

             ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan sekurang-kurangnya memiliki PT3.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL (A))

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektronik Bioperubatan: TIDAK RABUN WARNA

SINOPSIS PROGRAM

Teknologi Maklumat Telekomunikasi Bioperubatan (ICT) adalah satu bidang yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran dalam aspek teknologi maklumat dan komunikasi dalam industri perubatan. ICT menghubungkan doktor, pentadbir, pembekal perkhidmatan dan pesakit melalui kaedah capaian menggunakan komputer peribadi, komputer riba dan telefon bimbit. 

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Fundamental Of Electric Circuit, Engineering Physics, Digital Electronics, Electronics Workshop Practice, English For Communication 1, Perspektif Islam, Teori Etika Dan Amalan Moral, Mathematics for Engineers1, Co-Curriculum 1, Basic Electronics, Basic C Programming, The Human Systems, Electric Circuits Analysis, Electronics Devices & Circuit, Principle Of Physiological Signals, Islam Kontemporari, Masalah dan Isu Moral, Start-Up Enterprise, Mathematics for Engineers 2, English For Communication 2, Co-Curriculum 2

Tahun 2: Project Methodology, Biomedical Instrumentation, Introduction To Diagnostic & Therapeutic Devices, Combinational and Sequential Logic, Microcontroller, Mathematics For Engineers 3, Digital Enterprise, Biomedical Engineering Management, Computer Networking, Pengajian Malaysia, Networking And Information System In Medicine, Health Information Networking, Computer Interfacing, Advance Computer Networking, Final Year Project

Tahun 3: Industrial Training 

PROSPEK KERJAYA

Ahli Teknologi Kejuruteraan Bioperubatan/ Eksekutif, Ahli Teknologi Sistem Bioperubatan/ Eksekutif, Jurutera Servis Bioperubatan/ Ahli Teknologi Keselamatan/ Ahli Teknologi Kalibrasi/ Eksekutif.

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik Perubatan (UniKL BMI)
  • Biomedical Engineering BEng (University of Strathclyde Glasgow)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search