T33 - DIPLOMA SENIBINA PENYELIAAN TAPAK
/*Free */
ALAM BINA

T33 - DIPLOMA SENIBINA PENYELIAAN TAPAK

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

IKM TERLIBAT

Sungai Petani

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM dengan dua  (2) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:  

  1. Mana-mana satu (1) mata pelajaran Matematik / Kumpulan Sains /Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan/ Grafik Komunikasi Teknikal
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain.

LULUSAN IKM/ ILKA/ ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.00

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara.

SINOPSIS PROGRAM 

Program Diploma Senibina Penyeliaan Tapak direkabentuk untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan teoritikal, kemahiran teknikal serta penampilan profesional yang diperlukan dalam bidang senibina dan pengurusan kerja tapak binaan. Program ini menawarkan pengetahuan akademik dan pengalaman praktikal yang berkaitan dengan bidang senibina dalam usaha menghasilkan pekerja mahir dan terlatih bagi pembinaan industri global di samping membuka peluang melanjutkan pengajian ke peringkat profesional yang lebih tinggi. Program ini turut menggalakkan pelajar ke arah bidang keusahawanan teknikal.

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1

Design 1, Architectural Draughtsmanship, Building Construction and Material 1, Environmental Science, Fundamental Mathematics, English for Communication, Co-Curriculum1

Semester 2

Design 2, Building Services, Architectural Structure, Building Construction and Material 2, Penghayatan Akidah Asas Pengajian Moral, English for Career Development, Co-Curriculum

Semester 3

Design3, Architectural History, Architectural Multimedia 1, Site Supervision 1, Pengajian Malaysia, Syariah dan Kehidupan, Isu Moral dan Cabaran, Penghayatan Nilai Murni

Semester 4

Design 4, Supervision 2, Architectural Measured Drawing, Start-up Enterprise

Semester 5

Design 5, Building Regulations and Practice, Supervision 3, digital Enterprise

Semester 6

Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Pengurus Projek, Penyelia Tapak, Pelukis Pelan, Penolong Arkitek, Juruteknik Senibina dan Pereka Grafik Senibina

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana Muda di Institusi Awam dan Swasta seperti:

  • Sarjana Muda Senibina (UTem)
  • Sarjana Muda Senibina (UTHM) 

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search