D31 - DIPLOMA REKABENTUK PERABOT
/*Free */
SENI & REKABENTUK

D31 - DIPLOMA REKABENTUK PERABOT

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA0633

KKTM TERLIBAT

Rembau

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

          DAN

Lulus Bahasa Inggeris

          DAN

Lulus Temuduga/ Semakan Portfolio yang dikendalikan oleh MARA.

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)

          DAN

Lulus Temuduga/ Semakan Portfolio yang dikendalikan oleh MARA.

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul 

          DAN

Lulus Temuduga/ Semakan Portfolio yang dikendalikan oleh MARA.

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan CGPA ≥ 2.50.

           ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

          DAN

Lulus Temuduga/ Semakan Portfolio yang dikendalikan oleh MARA.

LULUSAN  SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3 dalam bidang berkaitan, yang diiktiraf atau setara

          DAN

Lulus Temuduga/ Semakan Portfolio yang dikendalikan oleh MARA.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL (A)) 

          DAN

Lulus Temuduga/ Semakan Portfolio yang dikendalikan oleh MARA.

SINOPSIS PROGRAM

Para pelajar akan didedahkan kepada teknologi terkini, bahan dan amalan rekabentuk studio yang digunapakai dalam penghasilan perabot menggunakan Computer-aided design and modelling (CAD-CAM). Kerja kursus juga menekankan elemen kreatif, inovatif, kaedah bengkel serta pemasaran dan pengajian perniagaan. Sepanjang program ini, pelajar juga digalakkan untuk membangunkan kemahiran mereka melalui kesedaran terhadap pelbagai aspek teknikal dan kreatif. Proses pembelajaran turut merangkumi pemahaman dan penekanan terhadap elemen rekabentuk, fungsi, pembuatan dan pembentangan projek bagi produk perabot domestik, komersial, korporat mahupun yang dikhususkan.

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Furniture Design Fundamental, Technical Drawing, Basic Workshop Technology, Furniture Sketching & Rendering, Fundamental Mathematics 1, Perspektif Islam, Teori Etika dan Amalan Moral, English for Communication 1, Co-curiculum 1, Furniture Design Studio 1, Materials Technology, 2D Computer Aided Design, Pengajian Malaysia, English for Communication 2, Co-curiculum 2

Tahun 2: 3D Computer Aided Design, Visual and Design Communication, Design Method, Islam Kontemporari, Masalah Isu dan Moral, Furniture Design Studio 2, Intermediate Workshop Technology, Conceptual Computer Aided Design, Ergonomics and Anthropometrics, Furniture Design Studio 3, Advance Workshop Technology, Start-Up Enterprise

Tahun 3: Furniture Design Studio (Diploma Project), Professional Design Practice, Basic Digital Photography, Digital Enterprise, Industrial Training

PROSPEK KERJAYA

Pembantu Penyelidik Jurutera Rekabentuk, Perekabentuk Perabot/Produk/Industri, Pengeluar Perabot/Produk, Perekabentuk Produk Model 3D, Perunding Rekabentuk & Usahawan Tekno Pembuatan Perabot

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Teknologi Seni Reka) (UNIMAS)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search