M57 - DIPLOMA KEJURUTERAAN PEMBUATAN (AUTOMASI INDUSTRI & ROBOTIK)
/*Free */
MEKANIKAL PEMBUATAN

M57 - DIPLOMA KEJURUTERAAN PEMBUATAN (AUTOMASI INDUSTRI & ROBOTIK)

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA0637

KKTM TERLIBAT

Kuantan

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

              DAN

        LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)  

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul 

SYARAT KEMASUKAN LAIN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

             ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dengan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dan dengan sekurang-kurangnya memiliki PT3.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL (A)) 

SINOPSIS PROGRAM

Program ini memberi tumpuan kepada kombinasi sinergistik daripada beberapa disiplin kejuruteraan iaitu elektrik dan elektronik, mekanikal serta kawalan. Program ini bertujuan untuk melahirkan graduan yang kompeten dalam menyelenggara dan menyelesaikan masalah peralatan sistem kawalan, sistem robotik dan automasi serta produk mekatronik yang terdiri daripada sistem mekanikal dan elektronik yang dikawal oleh sistem berkomputer.

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Engineering Graphics and CAD, Metrology, Engineering Materials, Engineering Mechanics, Co-Curriculum 1, English For Communication 1, Perspektif Islam, Solid Mechanics, Manufacturing Processes, Programmable Logic Controllers, Teori Etika Amalan Moral, Thermo-Fluid, CAD/CAM Mathematics For Engineers 2, Start-Up Enterprise, Co-Curriculum 2, English For Communication 2

Tahun 2: CNC Programming and Machining, Fundamental of Pneumatic and Hydraulic, Control Systems, Computer Programming, Embedded Systems ,Project Proposal, Digital Enterprise, Quality Assurance, Actuators and Drives, Final Year Project, Industrial Robotics and Programming, Flexible Manufacturing System, Mathematics For Engineers 3, Islam Kontemporari, Masalah Dan Isu Moral, Industrial Safety, Health and Environment,Manufacturing Management, Pengajian Malaysia Industrial Training

PROSPEK KERJAYA

Pembantu Jurutera di industri pembuatan semikonduktor, Pembuatan barang-barang elektrik, Sektor Tenaga boleh diperbaharui, Perundingan syarikat petrol dan gas industri, Industri pembuatan sistem automasi, Firma Kejuruteraan Bioperubatan, Usahawan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  •  Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Pembuatan) (UniMAP)
  •  Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (UKM)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search