K03 - DIPLOMA KOMPETENSI RANGKAIAN KOMPUTER DAN SISTEM PENTADBIRAN
/*Free */
ELEKTRONIK

K03 - DIPLOMA KOMPETENSI RANGKAIAN KOMPUTER DAN SISTEM PENTADBIRAN

TEMPOH PENGAJIAN :

18 bulan (sepenuh masa)

 

KKTM TERLIBAT :

Ledang

 

SYARAT KELAYAKAN :

    LULUSAN SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)

    LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara

   DAN

   Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun

 

SINOPSIS PROGRAM : 

Program Diploma Kompetensi dalam Rangkaian Komputer dan Sistem Pentadbiran  ialah satu pengkhususan yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran dalam konsep rangkaian, rekabentuk, implementasi dan penyelenggaraan rangkaian komputer serta sistem pentadbiran. Program ini memberi pengetahuan dan kemahiran di dalam Perkakasan Komputer, Organisasi Komputer, Konfigurasi Rangkaian, Perkhidmatan Pelayan (Server) Perkhidmatan Internet, Switching dan Routing, Rekabentuk Rangkaian, Pengurusan Pelayan , Keselamatan Rangkaian dan juga pengurusan perolehan. Selain daripada kursus teknikal, pelajar juga mempelajari Komunikasi Bahasa Inggeris, Matematik, Keusahawanan, Ko-Kurikulum, untuk meningkatkan kompetensi mereka di dalam  kemahiran insaniah (soft skills)

 

KANDUNGAN SILIBUS :

Semester 1 : Computer Nertworking, Installing & Configuring Server, Managing Computer System Maintenance, Core Abilities, 

                         Mathematics B, Communication English 1, Co-Curriculum 1

Semester 2 : Network Security, Administering & Maintaining Server, Managing Network Maintenance, 

                         Pengajian Malaysia, Penghayatan Malaysia, Moral dan Nilai MurniCommunication English 2, Co-Curriculum 2

Semester 3 : Configuring Advanced Server, IT Procurement, Digital Entrepreneurship, Final Year Project

                          Latihan Industri

 

PROSPEK KERJAYA :

  • Server Configuration
  • Server Maintenance Administration
  • Computer Network Security Deployment​
  • Computer Network MaintenanceManagement​
  • Computer System and NetworkProcurement​
  • Techno Entrepreneur

PELUANG MELANJUTKAN PENGAJIAN :​

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam (UNIMAP, UTeM, UMP & UTHM)  antaranya:​

  1. Ijazah Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Sistem Rangkaian (MIIT) ​
  2. Ijazah Sains Komputer dengan Kepujian(Computer Rangkaian) (UTeM)​
  3. Ijazah Sains Komputer dengan Kepujian (Pengurusan Data)

 

 

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search