I01 - DIPLOMA INDUSTRI PEMBUATAN KOMPOSIT AERONGKASA
/*Free */
PEMPROSESAN BAHAN

I01 - DIPLOMA INDUSTRI PEMBUATAN KOMPOSIT AERONGKASA

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

KKTM TERLIBAT

Masjid Tanah

SYARAT KEMASUKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM dengan dua (2) Kepujian dalam mana-mana mata pelajaran.

        DAN

Lulus Matematik dan Bahasa Inggeris.

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan latihan berasaskan teori dan amali dalam bidang pembuatan komposit aeroangkasa untuk melahirkan tenaga kerja separa profesional mengikut keperluan industri komposit semasa. Pelajar-pelajar didedahkan dengan teknologi dalam pembuatan komposit terutamanya dalam pembuatan komponen kapal terbang. Mereka akan dibekalkan dengan pengetahuan dan aplikasi pembuatan komposit. Seterusnya pelajar akan dilatih menerusi projek lengkap yang mengaplikasikan teori dan teknik tersebut.

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1 (SKM2): Composite Material Preparation, Composite Product Forming  Process (Open Mould), Composite Raw Material Handling, Composite Sandwich Core Fabrication, Composite Product Finishing, Composite Product Packaging, Composite Product Forming Process (Closed Mould)

Semester 2 (SKM3): Composite Material Quality, Composite Product Forming (Continuous Process), Composite Product Final Inspection, Composite Operation Supervision, Composite Product Repair Operation, Composite Product Assembly Operation, Composite Mould/Tooling Fabrication, English, Pendidikan Islam

Semester 3 (DKM): Composite Process Operation Coordination, Composite Production Quality Control, Composite Tooling And Equipment Maintenance, Composite Production Process Control, Composite Production Process Control, Composite Production Technical Skill Development, Composite Technical Documantation Control, Composite Product Formulation, Basic Workshop Practic, Technical Drawing, Final Year Project

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam dan luar negara seperti:

  • Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Bahan (USM)
  • Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Proses Pembuatan) dengan Kepujian (UTeM)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search