E62 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (DOMESTIK DAN INDUSTRI)
/*Free */
ELEKTRIK

E62 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (DOMESTIK DAN INDUSTRI)

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA4402, MQA/FA8941, MQA/FA9211

KKTM TERLIBAT

Pasir Mas, IKM Johor Bahru, IKM Seberang Perai

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

              DAN

        LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)  

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul 

SYARAT KEMASUKAN LAIN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

             ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dan dengan kelayakan minima tamat tingkatan lima (5) sekolah bantuan kerajaan.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL (A)) dan dengan kelayakan minima tamat tingkatan lima (5) sekolah bantuan kerajaan.

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan pembelajaran dan latihan yang berasaskan teori dan amali dalam bidang elektrik dan dijalankan secara usahasama antara MARA dengan Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Pelajar yang tamat dengan jayanya akan dianugerahkan Diploma Teknologi Kejuruteraan MARA dan Perakuan Kekompetenan sebagai Pendawai bertauliah. Program ini menekankan pengetahuan teknikal dan latihan kemahiran kepada pelajar dalam bidang perkhidmatan penyelenggaraan elektrik termasuk pendawaian elektrik, sistem pencegahan kebakaran dan keselamatan bangunan, sistem perkhidmatan serta sistem automasi bangunan. 

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Electrical Installation, Electric Circuit Theory 1, Engineering Drawing, Engineering Science, Engineering Mathematics 1, English for Communication 1, Perspektif Islam, Teori Etika dan Amalan Moral, Co-curriculum 1, Electrical Industrial Installation 1, Electrical Industrial Installation Practice 1, Electric Circuit Theory 2, Electrical Supply Act and Regulation, Engineering Mathematics 2, English for Communication 2, Pengajian Malaysia, Co-curriculum 2 

Tahun 2: Electrical Technology 1, Electrical Industrial Installation 2, Electrical Industrial Installation Practice 2, Analogue Electronics Fundamental, Islam Kontemporari, Masalah dah Isu Moral, Electrical Technology 2, Industrial Automation, Electrical Motor Control, Power Electronics and drive, Start-up Enterprise 

Tahun 3: Industrial Training,, Renewable Energy, Final Year Project, Advance Electrical Installation, Electrical Industrial Installation Practice 3, Project Management, Digital Enterprise 

PROSPEK KERJAYA

Penolong Jurutera, Pendawai, Kontraktor, Penolong Juruteknik, Penyelia, Usahawan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) (Elektrik) (UniKL BMI)
  • Bachelor of Engineering (Electrical and Electronic) (University of South Australia)
  • Electronic and Electrical Engineering BEng (Brunel University London)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search