K01 - DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF KOMERSIAL
/*Free */
AUTOMOTIF

K01 - DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF KOMERSIAL

TEMPOH PENGAJIAN :

36 Bulan (Sepenuh Masa)

 

IKM TERLIBAT :

Jasin, Tsya Pekan

 

SYARAT KELAYAKAN :

A. SYARAT KEMASUKAN SPM

    LULUS SPM dengan dua (2) Kepujian dalam manamana mata pelajaran

 

B. SYARAT KEMASUKAN LAIN

    LULUSAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) / INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM /SWASTA (ILKA/ILKS)

    LULUS Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan CGPA ≥ 2.00

    ATAU

    LULUSAN SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)

    LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara

    ATAU

    LULUSAN SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA (SVM)

    • Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) Akademik sama atau lebih daripada 2.00

    • Kepujian dalam Bahasa Melayu SVM Kod 1104

    • PNGK Vokasional sama atau lebih daripada 2.67

    • Kompeten semua modul vokasional

 

SINOPSIS PROGRAM :

Program ini direkabentuk bagi melahirkan sumber manusia berpengetahuan dan cekap dalam teknologi automotif komersial yang berkebolehan dalam kemahiran teknikal bagi menyokong jurutera dan profesional lain yang terlibat dalam pembangunan, pembuatan dan ujian operasi, pemeriksaan dan penyelenggaraan sistem automotif komersial. Pelajar didedahkan dengan pengetahuan yang berkaitan, kemahiran praktikal dan teknikal dalam mendiagnosis, membaiki dan menganalisis sistem teknologi automotif komersial. Kualiti kepimpinan yang cekap dan profesionalisme turut ditekankan. Pelajar digalakkan mempunyai sikap untuk mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat seiring perubahan teknologi automotif komersial terkini. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian

 

KANDUNGAN SILIBUS :

Tahun 1: Commercial Vehicle Technology 1, Automotive Electrical and Electronic 1, Engine Fundamental, 

                  Workshop Practice, Core Ability 1, Mathematics A, Penghayatan Islam, Moral dan Nillai murni, Co-curriculum 1, 

                  Commercial Vehicle Technology 2, Automotive Electrical & Electronic 2, Diesel Engine 1, Automotive Air-Conditioning,

                  Engineering Drawing, Engineering Science, Core Ability 2, Pengajian Malaysia, Co-curriculum 2

Tahun 2: Commercial Vehicle Technology 3, Diesel Engine 2, Petrol Engine, Hydraulic and Pneumatic System, Engineering Materials,

                  Core Ability 3, Communicative English 2, Computer Aided Design, Rules and Regulations Compliance Monitoring, 

                  Human Capital Requirements Coordination, Facilities and  Inventory Utilization Coordination 1, Core Ability 4,

                  Digital Entrepreneurship

Tahun 3: Final Year Project,  Hybrid and Electric Vehicle, Business Strategy Implementation, Facilities and  Inventory Utilization

                  Coordination 2, Quality Customer Service Implementation, Latihan Industri

 

PROSPEK KERJAYA :

Penolong Jurutera, Juruteknik dalam sektor awam dan swasta, Usahawan Teknikal 

 

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN :

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Dengan Kepujian (UTHM)
  • Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Dengan Kepujian (UTeM)
  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal (Automotif) (UniKL MSI)
  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Penyelenggaraan Automotif (UniKL MFI)
  • Automotive Engineering BEng (Hons) (University of Surrey, UK)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search