M64 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (ACUAN SUNTIKAN PLASTIK)
/*Free */
MEKANIKAL PEMBUATAN

M64 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (ACUAN SUNTIKAN PLASTIK)

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA7918

KKTM TERLIBAT

Balik Pulau

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

              DAN

        LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)  

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul 

SYARAT KEMASUKAN LAIN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

             ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dengan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dan dengan sekurang-kurangnya memiliki PT3.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL (A)) 

SINOPSIS PROGRAM

Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan(Acuan Suntikan Plastik) adalah merupakan salah satu daripada program tiga tahun yang ditawarkan oleh KKTM Balik Pulau. Program ini diharap mampu untuk menghasilkan pelajar yang berkemahiran dan berpengetahuan dalam merancang, merekabentuk, memfabrikasi, memasang dan menyelenggara acuan suntikan plastik, seiring dalam menepati kehendak pasaran dalam industri pembuatan negara. Untuk meningkatkan nilai tambah pelajar dalam persaingan kehendak industri semasa, pelajar akan didedahkan kepada perisian terkini dalam menganalisa dan merekabentuk produk dan acuan seperti Moldflow dan Pro-Engineer. Bagi memastikan penghasilan acuan yang jitu dan berkualiti tinggi, pelajar akan diberi penekanan terhadap teknologi pemotongan terkini yang beroperasi menggunakan Computer Numerical Control (CNC) yang dilengkapi dengan perisian CAD/CAM. Pelajar bukan sahaja dilengkapi dengan pengetahuan teknikal, malah mereka akan didedahkan dengan kemahiran insaniah bagi menyediakan mereka sebelum memasuki alam pekerjaan atau menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi samada di dalam mahupun ke luar negara.

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Engineering Drawing, Workshop Practices, OSHA, Engineering Metrology, Conventional Turning, Engineering Science, Engineering Mathematics 1, Perspektif Islam, Teori Etika dan Amalan Moral, Co-curriculum 1, Introduction to Stamping Die, Tool and Die Technology, Computer Aided Design, Conventional Milling, CNC Turning Technology, Engineering Mathematics 2, English for Communication 2, Pengajian Malaysia, Co-curriculum 2

Tahun 2: Die Design, Deep Drawing Technology, Occupational Safety and Health Act, CNC Milling Technology, Grinding Practices, Engineering Materials, Manufacturing Processes, Engineering Mathematics 3, Islam Kontemporari, Masalah dan Isu Moral, Die Manufacturing, Sheet Metal Fabrication, Project Proposal, CAD/CAM Technology, EDM Practices, Statics and Dynamics, Start-Up Enterprise

Tahun 3: Advanced Die Design, Final Year Project, Electrical and Sensor Fundamental, Quality Management, Pneumatic and Hydraulic, Digital Enterprise, Industrial Training

PROSPEK KERJAYA

Penolong Jurutera, Pereka Acuan, Pengaturcara CNC, Penolong Jurutera Penyelidikan (R&D), Eksekutif Pengeluaran, Eksekutif Jaminan Kualiti, Usahawan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  •  Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Pembuatan) (UniMAP)
  •  Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (UKM)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search