C13 - SIJIL TEKNOLOGI BEKALAN AIR DAN PEMBETUNGAN
/*Free */
AWAM

C13 - SIJIL TEKNOLOGI BEKALAN AIR DAN PEMBETUNGAN

TEMPOH PENGAJIAN

24 Bulan (Sepenuh Masa)

IKM TERLIBAT

Sungai Petani, Lumut, TSYA Pekan

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara.

LULUSAN GIATMARA

Lulus Sijil Profesional GIATMARA dalam bidang berkaitan.

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi bekalan air dan pembentungan. Pelajar akan dilatih untuk mempunyai kemahiran bekerja secara individu serta berpasukan dalam menyokong kerja-kerja penyelenggaraan paip dan sistem pembentungan. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian. Pada penghujung program, pelajar turut akan memperolehi Sijil A1 yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN).

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1: Water & Sewage Works Construction, Blue Print Reading, Internal Plumbing System, Engineering Drawing, Mathematics, Entrepreneurship 1, Communicative English 1, Konsep Asas Islam, Asas Etika dan Nilai, Co-Curriculum

Semester 2: External Water Reticulation System, Sewage System, Site Preparation, Quantities and Estimating, Computer Aided Design 1, Entrepreneurship 2, Communicative English 2, Tasawwur Islam, Teori Etika dan Konflik Moral, Co-Curriculum 2

Semester 3: Latihan mdustri

Semester 4: Fire Fighthing, Plumbing System, Water Treatment, Water and Sewage Maintenance Work, Pump System, Contract and Project Management Procedures, Introduction to Plumbing Design, Peradaban Islam, Masalah dan Isu Moral, Pengajian Malaysia

PROSPEK KERJAYA

Kontraktor Perpaipan, Juruteknik dalam sektor awam dan swasta, Usahawan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

  • Diploma Kejuruteraan Automotif Bangunan (KKTM Pasir Mas)
  • Diploma Teknologi Pembinaan (Forensik Banguan dan Penyelengaraan) (KKTM Sri Gading) 

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search