Wednesday, 28 April 2021 02:05

PELAJAR KKTM DITAWARKAN KE UNIVERSITI TERKEMUKA AUSTRALIA

Seramai 13 orang pelajar dari Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) telah menyambung pengajian di peringakat Ijazah di luar negara di bawah IPMA Excellence Programme (IESP) oleh Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA.

Pelajar-pelajar yang cemerlang ini berjaya ditempatkan di 10 buah universiti terkemuka Australia dalam bidang Kejuruteraan Awam, Mechanical, Electrical & Electronic & Material dan Media Art di University of Adelaide, University New South Wales, dan University of Queensland.

13 orang pelajar ini terdiri daripada 6 orang pelajar Diploma in Manufacturing Engineering dari KKTM Kuantan, 5 orang pelajar Diploma in Construction Engineering Technology KKTM Seri Gading dan seorang pelajar Pearson BTEC Level 5 in Electronuc Engineering dari KKTM PEtaling Jaya dan seorang pelajar Diploma in Digital Media Design KKTM Rembau.

Sesungguhnya pendidikan dan latihan TVET bukan sahaja menjamin kebolehpasaran yang tinggi malah memberi peluang kepada yang cemerlang untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara.  Semoga mereka mampu memberi inspirasi kepada pelajar di luar sana untuk menyambung pelajaran dan meneroka pelbagai bidang yang ditawarkan di Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM), MARA-Japan Industrial Institute (MJII) dan Institut Kemahiran MARA (IKM).

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search