Friday, 10 May 2019 02:01

PERTANDINGAN INOVASI JEMPUTAN EKSPO TVET@KPLB

LAPORAN PENYERTAAN PERTANDINGAN INOVASI JEMPUTAN EKSPO TVET@KPLB di UniKL Royal College Medicine Perak (RCMP), Ipoh, Perak dari 11 hingga 14 Apr 2019

Pertandingan inovasi jemputan ekspo TVET@KPLB 2019 merupakan platform bagi KKTM/MJII/IKM bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran inventor di peringkat kebangsaan. Melalui pertandingan ini turut membincangkan serta membuat resolusi mengenai pengiktirafan melalui inovasi bagi menjana produk baru, inovasi baru serta memanfaatkan inovasi ke arah pengkomersilan melalui platform yang disediakan oleh MARA.

Ekspo TVET@KPLB yang berlangsung pada 11 hingga 15 April 2019 di UniKL Royal Medicine Perak (RCMP) merupakan platform terbaik mengenengahkan idea untuk mencari peluang serta pendedahan untuk menilai produk KKTM/IKM/MJII. Sebanyak lima (5) produk menerusi KKTM/MJII/IKM telah dipilih bagi mewakili MARA.

KEPUTUSAN PERTANDINGAN JEMPUTAN TVET@KPLB 2019   

Berikut adalah keputusan jemputan TVET@KPLB.

BIL. PINGAT JUMLAH
1. EMAS 0
2. PERAK 1
3. GANGSA 1
4. SIJIL PENYERTAAN 3
  JUMLAH 5

KEPUTUSAN PENUH PERTANDINGAN JEMPUTAN TVET@KPLB 2019  

BIL. NAMA PRODUK PINGAT INSTITUSI
1. SPAY AND PAINTING (KATEGORI JEMPUTAN) PERAK IKM LUMUT
2. MORBLOV-MULTIPURPOSE ORGANIC RECYCLING BLOWER AND VACUUM MACHINE GANGSA IKM LUMUT
3. COMPUTER FUNDAMENTAL TRAINERS  SIJIL PENYERTAAN  IKM LUMUT
4. ALAT MEMBINA GARISAN LURUS  SIJIL PENYERTAAN  IKM LUMUT
5.  PINEAPPLE EASY SLICE  SIJIL PENYERTAAN  IKM LUMUT

 

 

Pusat: IKM LUMUT

Pingat: GANGSA

Kategori Pertandingan: INOVASI JEMPUTAN TVET@KPLB 2019

Produk: MORBLOV: MULTIPURPOSE ORGANIC RECYCLING BLOWER AND VACUUM MACHINE

 

 

 

 

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search