Pengambilan Pelajar

Bakal pelajar boleh memuat turun dokumen seperti dibawah sebagai garis panduan dan juga persediaan untuk memasuki IKM ataupun KKTM.


Program Kompetensi MARA

Borang Program Kompetensi Elektrik adalah untuk pelajar yang ingin mendapatkan Sijil Kompetensi Elektrik A1 & A4. 

CONTACT US

Vocational & Technical Division

Level 21, MARA Headquarters 21,

Jalan MARA, 50609 Kuala Lumpur.

SSL CERT

COPYRIGHT © 2018 VOCATIONAL & TECHNICAL DIVISION

Search