KKTM LENGGONG, PERAK

Seminar Analisis Sains HALAL

Sector: Industri Halal (Rujuk NOSS m/s 183) | Sub Sector: Pengeluaran dan Proses (Rujuk NOSS m/s 184)

Course Introduction: Konsep Halalan Thoyyiban (Halal lagi Baik) dan konsep Haram menurut perspektif Sains dan Syariah. 

Career Psospect: Pegawai Hubungan HALAL, Auditor HALAL | Potential Salary: RM1,200 - RM5,000

Learning Outcomes: Mengenai industri Halal termasuklah pasaran Halal, prospek dan asas urusniaga Islam.

Contact: Ismaily Bin Isrorudin | ismaily@mara.gov.my| 05-7510007

Seminar Pengaplikasian Teknologi Dalam Industri Herba
Seminar HACCP
Kursus Pengaplikasian Teknologi 'Spray Dryer' Dalam Industri Herba
Kursus Pengaplikasian Teknologi 'Vacuum Bed Dryer' Dalam Industri Herba

CONTACT US

Vocational & Technical Division

Level 21, MARA Headquarters 21,

Jalan MARA, 50609 Kuala Lumpur.

SSL CERT

COPYRIGHT © 2018 VOCATIONAL & TECHNICAL DIVISION

Search