D31 - DIPLOMA IN FURNITURE DESIGN
Free
ART & DESIGN

D31 - DIPLOMA IN FURNITURE DESIGN

Duration of Study

36 Months (Full Time)

Accreditation

MQA/FA0633

Centre

Rembau

Entry Requirement

LEPASAN SPM
Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mana-mana mata pelajaran. DAN
1) Lulus Bahasa Inggeris
2) Lulus mata pelajaran Pendidikan Seni Visual /Lukisan Kejuruteraan atau setara pada peringkat SPM; ATAU
* Lulus Ujian Portfolio bagi mereka yang tidak berkelayakan atau tidak mengambil pelajaran Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan atau setara pada peringkat SPM.
* Tertakluk kepada perlaksanaan semasa.

LEPASAN STPM
Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM mata pelajaran berikut:
1)Bahasa Inggeris 
2)Lulus Pendidikan Seni / Seni Visual / Lukisan Kejuteraan

LEPASAN STAM
Lulus STAM pangkat maqbul.

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA / INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain / KOLEJ KOMUNITI / POLITEKNIK
Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan CGPA ≥ 2.50. ATAU
Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA
Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3 dalam bidang berkaitan, yang diiktiraf atau setara DAN Lulus SPM.

Programme Synopsis

Para pelajar akan didedahkan kepada teknologi terkini, bahan dan amalan rekabentuk studio yang digunapakai dalam penghasilan perabot menggunakan Computer-aided design and modelling (CAD-CAM). Kerja kursus juga menekankan elemen kreatif, inovatif, kaedah bengkel serta pemasaran dan pengajian perniagaan. Sepanjang program ini, pelajar juga digalakkan untuk membangunkan kemahiran mereka melalui kesedaran terhadap pelbagai aspek teknikal dan kreatif. Proses pembelajaran turut merangkumi pemahaman dan penekanan terhadap elemen rekabentuk, fungsi, pembuatan dan pembentangan projek bagi produk perabot domestik, komersial, korporat mahupun yang dikhususkan.

Syllabus Content

Year 1: Furniture Design Fundamental, Technical Drawing, Basic Workshop Technology, Furniture Sketching & Rendering, Fundamental Mathematics 1, Perspektif Islam, Teori Etika dan Amalan Moral, English for Communication 1, Co-curiculum 1, Furniture Design Studio 1, Materials Technology, 2D Computer Aided Design, Pengajian Malaysia, English for Communication 2, Co-curiculum 2

Year 2: 3D Computer Aided Design, Visual and Design Communication, Design Method, Islam Kontemporari, Masalah Isu dan Moral, Furniture Design Studio 2, Intermediate Workshop Technology, Conceptual Computer Aided Design, Ergonomics and Anthropometrics, Furniture Design Studio 3, Advance Workshop Technology, Start-Up Enterprise

Year 3: Furniture Design Studio (Diploma Project), Professional Design Practice, Basic Digital Photography, Digital Enterprise, Industrial Training

Career Prospects

Pembantu penyelidik jurutera rekabentuk, perekabentuk perabot/produk/industri, pengeluar perabot/produk, perekabentuk produk model 3D, perunding rekabentuk & usahawan tekno pembuatan perabot

Opportunities to Further Education

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Teknologi Seni Reka) (UNIMAS)

Short Description

Course Info

CONTACT US

Vocational & Technical Division

Level 21, MARA Headquarters 21,

Jalan MARA, 50609 Kuala Lumpur.

SSL CERT

COPYRIGHT © 2018 VOCATIONAL & TECHNICAL DIVISION

Search