G02 - DIPLOMA IN FOOD ENGINEERING TECHNOLOGY
Free
BIOTECHNOLOGY

G02 - DIPLOMA IN FOOD ENGINEERING TECHNOLOGY

Duration of Study

36 Months (Full Time)

Centre

Lenggong

Entry Requirement

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains/ Kumpulan Vokasional & Teknologi/Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV)/ Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

3) Lulus mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN

4) Lulus Bahasa Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa Inggeris 

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta kepujian di peringkat SPM dalam subjek berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa Inggeris 

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA / INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain / KOLEJ KOMUNITI / POLITEKNIK

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan CGPA ≥ 2.50. 

ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3 dalam bidang berkaitan, yang diiktiraf atau setara  DAN Lulus SPM.

Programme Synopsis

Program selama 3 tahun ini memberi pengetahuan dan kemahiran teknikal dalam bidang teknologi kejuteraan makanan. Program ini menekankan pengaplikasian prinsip-prinsip sains dan kejuruteraan dalam membangunkan kaedah serta mengenalpasti proses terbaik bagi menghasilkan produk makanan yang bermutu, sihat dan selamat. Selain daripada itu, program ini juga menekankan ilmu dan kemahiran keusahawanan dalam bidang yang berkaitan.

Syllabus Content

Tahun 1: Semester 1: Introduction to Food Science and Technology, Occupational Safety and Health, Chemistry, Computing, Technical Mathematics 1, Perspektif Islam, Teori Etika dan Amalan Moral, English For Communication 1, Co-Curriculum 1

Semester 2 :Material & Energy Balance in Food Engineering Processes, Food Chemistry, Electrical Technology, Organic Chemistry, Technical Mathematics 2, Pengajian Malaysia, English For Communication 2, Co-Curriculum 2

Tahun 2: Semester 3: Fluid Mechanics, Food Microbiology, Unit Operation in Food Processing, Food Analysis, Engineering Statistics, Start-Up Enterprise, Islam Kontemporari, Masalah dan Isu Moral

Semester 4: Final Year Project 1, Heat and Mass Transfer, Food Packaging Technology, Food Processing and Preservation, Process Control and Instrumentation, Sensory Evaluation of Food, Digital Enterprise

Tahun 3: Semester 5: Final Year Project 2, Food Quality Assurance, Food Safety and Regulation, Halal Food Management System

Semester 6: Industrial Training

Career Prospects

Penolong Jurutera Pemprosesan, Pemformulasi Makanan, Pembantu Pegawai Penyelidik, Penolong Pegawai Jaminan Kualiti, Usahawan

Opportunities to Further Education

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  • Sarjana Muda Sains dan Teknologi Makanan (UiTM)
  • Sarjana Muda Teknologi (Teknologi Makanan) (USM)
  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Kepujian) Makanan (UniKL)
  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraaan Makanan (Unisza)
  • Bachelor of Food Technology (University of Queensland, Australia)
  • Bachelor of Food Technology (Massey University, New Zealand)

Short Description

Course Info

CONTACT US

Vocational & Technical Division

Level 21, MARA Headquarters 21,

Jalan MARA, 50609 Kuala Lumpur.

SSL CERT

COPYRIGHT © 2018 VOCATIONAL & TECHNICAL DIVISION

Search