H01 - DIPLOMA IN HERBAL AND NATURAL PRODUCT (HERBAL SCIENCE)
Free
BIOTECHNOLOGY

H01 - DIPLOMA IN HERBAL AND NATURAL PRODUCT (HERBAL SCIENCE)

Duration of Study

36 Months (Full Time)

Centre

Lenggong

Entry Requirement

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains/ Kumpulan Vokasional & Teknologi/Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV)/ Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

3) Lulus mana-mana satu (1) mata pelajaran lain DAN

4) Lulus Bahasa Inggeris

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa Inggeris 

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta kepujian di peringkat SPM dalam subjek berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa Inggeris 

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA / INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain / KOLEJ KOMUNITI / POLITEKNIK

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan CGPA ≥ 2.50. 

ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3 dalam bidang berkaitan, yang diiktiraf atau setara  DAN Lulus SPM.

Programme Synopsis

Program ini merupakan pembelajaran komprehensif dalam bidang penjagaan kesihatan berasaskan herba dan produk semulajadi dengan pendedahan kepada pengetahuan dan teknik untuk mengenalpasti bahan aktif yang terdapat di dalam tumbuhan atau bahan semulajadi bagi menghasilakn produk yang berkualiti, selamat dan mengikut piawaian standard yang ditetapkan. Pelajar akan berpeluang menimba pengetahuan dan latihan yang praktikal di dalam makmal pembelajaran yang direkabentuk memenuhi kehendak Amalan Makmal Baik (GLP), sesuai dengan kehendak dan keperluan pekerjaan semasa. Proses pembelajaran juga meliputi pemahaman terhadap elemen-elemen pembangunan produk baru dan analisa produk yang dapat memenuhi keperluan individu, persekitaran dan industry, selain menjamin peluang pekerjaan yang lebih cerah.

Syllabus Content

Semester 1: Introduction to Herbal and Natural Product Industry, General Chemistry, Biology, English for Comuunication1, Perspektif Islam/Teori Etika dan Amalan Moral, Co-Curikulum 1

Semester 2: Biomamthematics, Herbal Chemistry, Microbiology, English for Communication 2, Pengajian Malaysia, Co-curiculum 2

Semester 3: Primary Processing Technology, Material and Energy Balance, Extraction Processes, Downstream Processing 1, Biostatistics, Technopreneurship 1, Islam Kontemporari/Masalah dan Isu Moral

Semester 4: Downstream Prosessing 2 Introduction to Plant Maintenance, Project Proposal, Good Manufacturing Practice (GMP), Technopreneurship 2, Quality Assurance (QA), Quality Control (QC) and Standardisation

Semester 5: Food Baverage (F&B) production Technology, Final year Project, Cosmetic Production Technology, Neutraceutical Formulation Technology, Packaging, Branding amd Labelling

Semester 6: Industrial Training

Career Prospects

Pembantu Penyelidik, Pembantu Teknikal / Juruteknik Makmal, Tenaga Pakar dalam Produk Penjagaan Kesihatan, Penolong Pegawai Kawalan Kualiti & Jaminan Kualiti, Usahawan Teknopreuner.

Opportunities to Further Education

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

- Bachelor of Chemical Engineering Technology (HONS.) in Food, UniKL

- Bachelor of Chemical Engineering Technology (HONS.) in Bioprocess, UniKL

Short Description

Course Info

CONTACT US

Vocational & Technical Division

Level 21, MARA Headquarters 21,

Jalan MARA, 50609 Kuala Lumpur.

SSL CERT

COPYRIGHT © 2018 VOCATIONAL & TECHNICAL DIVISION

Search